DIE BOODSKAP VAN NABI ISA

Hierdie versameling briewe van ‘n Christen, gerig aan Abdalla, wil sommige van die Moslem se besware teen die Christelike geloof na vore bring.