Categories
Home Education

To view the Bob Jones website click here

To view Christian Liberty Press Home-Schooling Resources,
click here to view their website.

To view our in-house Home Education resources, please click here.

To order please contact:
CHRISTIAN LIBERTY BOOKS

R 9.00 inc VAT
DIE BOODSKAP VAN NABI ISA Hierdie versameling briewe van ‘n Christen, gerig aan Abdalla, wil sommige van die Moslem se besware teen die Christelike geloof na vore bring.
In Stock 
R 60.00 inc VAT
BYBELSE BEGINSELS VIR AFRIKA “Bybelse Beginsels vir Afrika is ‘n handboek op die weg van seëninge vir individue, nasies, Afrika en die wêreld. Die skrywer, dr. Peter Hammond, skryf hier nie oor teorieë wat van geen aardse belang is nie. Hy werk vir meer as 24 jaar onder Afrika nasies, en is ‘n waarnemer van kulture, proleme en sondes wat miljoene   . . .
In Stock 
R 60.00 inc VAT
“Daar was nog nooit van tevore, in die Kerk se geskiedenis, so ‘n groot behoefte om terug te keer na die basiese beginsels van Bybelse evangelisasie nie. Ons kerke is gevul met vals bekeerlinge, oor ons eenvoudig opgehou het om te doen wat Jesus gedoen het om uit te reik na die verlorenes. Die siekte moet gediagnoseer word voordat   . . .
In Stock 
R 50.00 inc VAT
DIE WEERKLANK VAN MARTIN LUTHER “Dit verg beslis nie die kennis van ‘n uitgelese teoloog om te weet dat die teologie van Martin Luther soos in sy verskeie werke gepubliseer, van ‘n uiters diepgaande aard is en met die grootste vaardigheid aan sy lesers oorgedra is nie. Om dus die teologie van ‘n Luther na te slaan en met begrip te   . . .
In Stock 
R 135.00 inc VAT
Copyright © www.christianlibertybooks.co.za . All Rights Reserved.