Categories
Home Education
To view the Bob Jones website click here

To view Christian Liberty Press Home-Schooling Resources,
click here to view their website.

To view our in-house Home Education resources, please click here.

To order please contact:
CHRISTIAN LIBERTY BOOKS
R 9.00 inc VAT
DIE BOODSKAP VAN NABI ISA Hierdie versameling briewe van ‘n Christen, gerig aan Abdalla, wil sommige van die Moslem se besware teen die Christelike geloof na vore bring.
In Stock 
R 75.00 inc VAT
SUID-AFRIKA…GULAG ARCHIPELAGO?? Die wetgewer ontneem ons in ‘n groot mate van selfhandhawing. In effek verhoog die wet slagoffer-toeganklikheid en bevoordeel dus die krimineel. Wat gekweek en gepropageer word in hierdie land van ons is ‘n   . . .
No Stock 
R 10.00 inc VAT
Hierdie publikasie het gegroei uit jare van Bybelse studie en harde persoonlike ervaring in die oorlog sones van Mosambiek, Angola, Rhodesië / Zimbabwe, Suid-Afrika / Namibië en Suid-Afrika. Dit takel die moeilike kwessies - Bybels   . . .
In Stock 
R 10.00 inc VAT
DIE HARTSEER FEITE OOR HOMOSEK
No Stock 
R 10.00 inc VAT
Die verspreiding van pornografiese tydskrifte en video's en die ontploffing van verkragting en kindermishandeling word op dieselfde wyse gekoppel . Die verspreiding van die builepes wat net gestop kon word met n aanslag teen die   . . .
No Stock 
R 20.00 inc VAT
UITKOMSGERIGTE ONDERWYS
No Stock 
R 45.00 inc VAT
50 VRAE & ANTWOORDE OOR ABORSI
No Stock 
R 60.00 inc VAT
BYBELSE BEGINSELS VIR AFRIKA “Bybelse Beginsels vir Afrika is ‘n handboek op die weg van seëninge vir individue, nasies, Afrika en die wêreld. Die skrywer, dr. Peter Hammond, skryf hier nie oor teorieë wat van geen   . . .
In Stock 
R 60.00 inc VAT
“Daar was nog nooit van tevore, in die Kerk se geskiedenis, so ‘n groot behoefte om terug te keer na die basiese beginsels van Bybelse evangelisasie nie. Ons kerke is gevul met vals bekeerlinge,   . . .
In Stock 
R 50.00 inc VAT
OMDAT EK MA LIEF HET
No Stock 
Copyright © www.christianlibertybooks.co.za . All Rights Reserved.