Categories
Home Education

To view the Bob Jones website click here

To view Christian Liberty Press Home-Schooling Resources,
click here to view their website.

To view our in-house Home Education resources, please click here.

To order please contact:
CHRISTIAN LIBERTY BOOKS

R 150.00 inc VAT
SKETSE UIT DIE SUID-AFRIKAANSE GESKIEDENIS Geskiedenis vertel ons wat gewerk het en wat nie gewerk het nie. Ons het nodig om die vermoë te ontwikkel om hierdie lesse in elke area van ons lewens raak te sien en om ons oorsprong te ontdek. In die geskiedenis kan ons voorbeelde sien van uitnemendheid en illustrasies van die mens se verdorwenheid en rebellie   . . .
In Stock 
R 135.00 inc VAT
PRAKTIESE DISSIPELSKAP “Ons Here se opdrag om te ‘gaan en dissipels te maakl van elke nasie’ is ‘n opdrag aan elke gelowige. Slegs dissipels kan ander dissipel. En hierdie nuwe boek is ‘n leerder se handleiding, met baie praktiese hulp vir elke generasie. Dan, net soos baie van dr. Hammond se ander boeke, kyk hy na die deurslaggewende betekenis van Herlewing.   . . .
In Stock 
R 60.00 inc VAT
“Daar was nog nooit van tevore, in die Kerk se geskiedenis, so ‘n groot behoefte om terug te keer na die basiese beginsels van Bybelse evangelisasie nie. Ons kerke is gevul met vals bekeerlinge, oor ons eenvoudig opgehou het om te doen wat Jesus gedoen het om uit te reik na die verlorenes. Die siekte moet gediagnoseer word voordat   . . .
In Stock 
R 60.00 inc VAT
BYBELSE BEGINSELS VIR AFRIKA “Bybelse Beginsels vir Afrika is ‘n handboek op die weg van seëninge vir individue, nasies, Afrika en die wêreld. Die skrywer, dr. Peter Hammond, skryf hier nie oor teorieë wat van geen aardse belang is nie. Hy werk vir meer as 24 jaar onder Afrika nasies, en is ‘n waarnemer van kulture, proleme en sondes wat miljoene   . . .
In Stock 
R 50.00 inc VAT
DIE WEERKLANK VAN MARTIN LUTHER “Dit verg beslis nie die kennis van ‘n uitgelese teoloog om te weet dat die teologie van Martin Luther soos in sy verskeie werke gepubliseer, van ‘n uiters diepgaande aard is en met die grootste vaardigheid aan sy lesers oorgedra is nie. Om dus die teologie van ‘n Luther na te slaan en met begrip te   . . .
In Stock 
R 10.00 inc VAT
Hierdie publikasie het gegroei uit jare van Bybelse studie en harde persoonlike ervaring in die oorlog sones van Mosambiek, Angola, Rhodesië / Zimbabwe, Suid-Afrika / Namibië en Suid-Afrika. Dit takel die moeilike kwessies - Bybels en prakties. Die 1988-uitgawe was herdruk deur die gewapende magte van verskeie nasies en onder hulle troepe versprei. Dit is ook in Afrikaans vertaal en   . . .
In Stock 
R 50.00 inc VAT
OMDAT EK MA LIEF HET
No Stock 
R 250.00 inc VAT
Evolusie word wêreldwyd as n wetenskaplike teorie voorgehou. Is dit die waarheid of dalk die grootste leuen van alle tye? Is dit moontlik dat evolusie dalk niks anders as ’n geloofsisteem is wat die Christelike geloof en Die Bybel direk teengaan nie? Om ingeligte antwoorde op hierdie vrae te verskaf word die basiese aannames van die Oerknal en die evolusieleer in   . . .
In Stock 
R 135.00 inc VAT
R 100.00 inc VAT
Gebed-Simfonie is 'n boek met aangrypende verhale van gebedsvorhorings soos vertel deur Elreza Mulder, bekende omroeper van Radiokansel, TWR, Radio Tygerberg en RSG. Die groot passie in haar lewe is Jesus Christus en ook om vir sendelinge te bid, veral na haar radikale bekering as 'n rebelse predikantsdogter na 'n ongeluk. Hierdie Verhale inspireer gewonde mense om God vas te gryp   . . .
In Stock 
R 175.00 inc VAT
R 100.00 inc VAT
Die Grensoorlog het baie emosies losgeruk. Die nasleep van die intense smart, teleurstelling, pyn en verwyt is vandag nog met ons. Daarom is dit verblydend dat oudgeneraal Shai Mulder, behoudend en in vrede daar knon wegstap. Hierdie verede het hy in sy geloof in die Almagtige God gevind. Hy het saamgeveg en saamgeworstel met vraagstukke waarop daar nie altyd antwoorde   . . .
In Stock 
R 9.00 inc VAT
DIE BOODSKAP VAN NABI ISA Hierdie versameling briewe van ‘n Christen, gerig aan Abdalla, wil sommige van die Moslem se besware teen die Christelike geloof na vore bring.
No Stock 
Copyright © www.christianlibertybooks.co.za . All Rights Reserved.