Categories
Home Education

To view the Bob Jones website click here

To view Christian Liberty Press Home-Schooling Resources,
click here to view their website.

To view our in-house Home Education resources, please click here.

To order please contact:
CHRISTIAN LIBERTY BOOKS

R 55.00 inc VAT
In Stock 
R 15.00 inc VAT
R 25.00 inc VAT
HOLOCAUSTE au RWANDA
In Stock 
R 15.00 inc VAT
CHRIST UND KRIEG
In Stock 
R 95.00 inc VAT
KUTSUNGURIRA MUCHITENDERO
In Stock 
R 75.00 inc VAT
PRINCIPES BIBLIQUES pour L`AFRIQUE
In Stock 
R 175.00 inc VAT
R 135.00 inc VAT
PRAKTIESE DISSIPELSKAP “Ons Here se opdrag om te ‘gaan en dissipels te maakl van elke nasie’ is ‘n opdrag aan elke gelowige. Slegs dissipels kan ander dissipel. En hierdie nuwe boek is ‘n leerder se handleiding, met baie praktiese hulp vir elke generasie. Dan, net soos baie van dr. Hammond se ander boeke, kyk hy na die deurslaggewende betekenis van Herlewing.   . . .
In Stock 
R 150.00 inc VAT
SKETSE UIT DIE SUID-AFRIKAANSE GESKIEDENIS Geskiedenis vertel ons wat gewerk het en wat nie gewerk het nie. Ons het nodig om die vermoë te ontwikkel om hierdie lesse in elke area van ons lewens raak te sien en om ons oorsprong te ontdek. In die geskiedenis kan ons voorbeelde sien van uitnemendheid en illustrasies van die mens se verdorwenheid en rebellie   . . .
In Stock 
R 75.00 inc VAT
BYBELSE BEGINSELS VIR AFRIKA “Bybelse Beginsels vir Afrika is ‘n handboek op die weg van seëninge vir individue, nasies, Afrika en die wêreld. Die skrywer, dr. Peter Hammond, skryf hier nie oor teorieë wat van geen aardse belang is nie. Hy werk vir meer as 24 jaar onder Afrika nasies, en is ‘n waarnemer van kulture, proleme en sondes wat miljoene   . . .
In Stock 
R 70.00 inc VAT
“Daar was nog nooit van tevore, in die Kerk se geskiedenis, so ‘n groot behoefte om terug te keer na die basiese beginsels van Bybelse evangelisasie nie. Ons kerke is gevul met vals bekeerlinge, oor ons eenvoudig opgehou het om te doen wat Jesus gedoen het om uit te reik na die verlorenes. Die siekte moet gediagnoseer word voordat   . . .
No Stock 
R 50.00 inc VAT
DIE WEERKLANK VAN MARTIN LUTHER “Dit verg beslis nie die kennis van ‘n uitgelese teoloog om te weet dat die teologie van Martin Luther soos in sy verskeie werke gepubliseer, van ‘n uiters diepgaande aard is en met die grootste vaardigheid aan sy lesers oorgedra is nie. Om dus die teologie van ‘n Luther na te slaan en met begrip te   . . .
In Stock 
R 135.00 inc VAT
In 2017 vier ons die 500 jaar herdenking van die Hervorming. 'n Beweging gebore uit mense soos Martin Luther en Johannes Calvyn se ontevredenheid met die wanpraktyke van die Rooms-Katolieke Kerk van die 16de eeu. 'n Beweging wat die Christendom en Christelike kerk vir ewig sou verander. Die Protestantse Hervorming het oor basies 5 groot punte met die Rooms-Katolieke verskil. Hierdie   . . .
In Stock 
R 375.00 inc VAT
R 100.00 inc VAT
Gebed-Simfonie is 'n boek met aangrypende verhale van gebedsvorhorings soos vertel deur Elreza Mulder, bekende omroeper van Radiokansel, TWR, Radio Tygerberg en RSG. Die groot passie in haar lewe is Jesus Christus en ook om vir sendelinge te bid, veral na haar radikale bekering as 'n rebelse predikantsdogter na 'n ongeluk. Hierdie Verhale inspireer gewonde mense om God vas te gryp   . . .
In Stock 
R 130.00 inc VAT
Die Grensoorlog het baie emosies losgeruk. Die nasleep van die intense smart, teleurstelling, pyn en verwyt is vandag nog met ons. Daarom is dit verblydend dat oudgeneraal Shai Mulder, behoudend en in vrede daar knon wegstap. Hierdie verede het hy in sy geloof in die Almagtige God gevind. Hy het saamgeveg en saamgeworstel met vraagstukke waarop daar nie altyd antwoorde   . . .
In Stock 
R 250.00 inc VAT
PRAKTIESE DISSIPELSKAP “Ons Here se opdrag om te ‘gaan en dissipels te maakl van elke nasie’ is ‘n opdrag aan elke gelowige. Slegs dissipels kan ander dissipel. En hierdie nuwe boek is ‘n leerder se handleiding, met baie praktiese hulp vir elke generasie. Dan, net soos baie van dr. Hammond se ander boeke, kyk hy na die deurslaggewende betekenis van Herlewing.   . . .
In Stock 
R 280.00 inc VAT
Boek http://www.christianlibertybooks.co.za/item/suidafrikaanse_geskiedenis_mp3 MP3 http://www.christianlibertybooks.co.za/item/suidafrikaanse_geskiedenis_mp3
In Stock 
Copyright © www.christianlibertybooks.co.za . All Rights Reserved.